Kvalitets säkring med CPTG

CPTG Certified Pure Therapeutic Grade

doTERRA CPTG Certified Pure Therapeutic Grade eteriska oljor är rena, naturliga, aromatiska föreningar som noga  utvinns ur växter. De innehåller inte fyllnadsmedel eller artificiella ingredienser som skulle försvaga deras aktiva egenskaper och är fria från föroreningar såsom bekämpningsmedel eller andra kemiska tillsatser.

De  eteriska oljorna är helt fria från föroreningar vilket garanterar att de aktiva välgörande ingredienserna ligger på rätt nivå för att garantera effektivitet och säkerhet. Det finns många oljor på marknaden som gör anspråk på att hålla terapeutisk klass (och vissa kan ha det), men få utsätts för så rigorösa tester som standard, för att kontrollera kemisk sammansättning som just hos doTERRA. Deras eteriska oljor är tvärtestade med hjälp av masspektrometri och gaskromatografi för att säkerställa både styrka och renhet hos extraktet enskilt eller hos de blandningar som görs av flera extrakt.

doTERRA samarbetar i ett globalt nätverk av ledande eteriska oljeframställare och odlare för att välja växter av rätt art, som odlas i den idealiska miljön och noggrant skördas vid rätt tidpunkt. De aromatiska föreningar som växterna ger extraheras av erfarna destillatörer och utsätts för kemisk analys för att säkerställa renhet och sammansättning. doTERRA CPTG eteriska oljor representerar de säkraste och mest välgörande oljorna som finns i världen idag.

Lika stränga krav ställs på säkerhet och effektivitet på alla doTERRA Essential Wellnes produkter, under ledning av deras avdelning Scientific Advisory Board. doTERRA använder sig bara av de bästa samarbets partners för utveckling och tillverkning som upprätthåller GMP-standard av mycket god klass, för överlägsen innovation och kvalitet.