Healing Hands Foundation

doTERRA Healing Hands Foundation är doTERRA Internationals registrerade idéella organisation som arbetar för att förbättra levnads förhållandena hos många människor, genom att samarbeta med organisationer som erbjuder hjälp till miljontals utsatta människor runt om i världen. De helande händerna symboliserar och syftar till att ge hopp till världens alla fattiga för ett liv fritt från sjukdomar och fattigdom.

doTERRA International står för alla omkostnader och administrativa kostnader för doTERRA Healing Hands Foundation och ser till att 100 procent av alla donationer går direkt till dem som behöver hjälp.