Mer fakta


doTERRA Science: Organoleptic och Physical Properties testning. I den här videon kommer du att lära dig om organoleptisk provning och en rad andra test som används för att säkerställa att de eteriska oljorna som doTERRA distribuerar är certifierade och absolut rena. Dessa tester verifierar att varje parti av eteriska oljor är korrekt undersökta och fria från föroreningar. När doTERRA utför dessa tester, ser företaget till att deras arbete med kontroll och testning hanteras av kvalificerade och skickliga medarbetare med specialiserad teknisk utrustning och maskiner. Eftersom varje olja genomgår denna intensiva testning med professionella metoder och kvalificerad personal, kan du vara säker på att det distribueras endast rena eteriska oljor från doTERRA för att ge maximala viktiga resultat till dem som använder dem.doTERRA Science: Inside the Essential Oil Microbiology: Titta in hos doTERRA Microbiology Lab och se hur alla eteriska oljor undersöks noggrant och testas innan de säljs på marknaden. En noggrann undersökning och test av varje parti av oljor för att kontrollera att det inte finns något som kan minska deras effektivitet. doTERRA ger sin kunder säkra och effektiva eteriska oljor genom sina kvalitets tester som garanterar en hög ekologisk renhet.
doTERRA Science: Essential Oil Quality Control: Har du någonsin undrat vad som händer efter att de eteriska oljorna framställts och skickas till doTERRAs lager? Här är en exklusiv titt på doTERRAs kvalitetsstyrnings lager för att se vad  som händer med eteriska oljorna från den tidpunkt de når lagret till den tid de är redo att bli sålda. Denna video kommer också att visa doTERRAs kvalitetsprovnings metoder som säkerställer de bästa eteriska oljorna för ditt hem. Eftersom doTERRA vill att du får maximal utdelning och användning från varje inköpt produkt låter företaget alla sina oljor genomgå omfattande tester för att garantera kvalitet klassade eteriska oljor, som är rena och säkra för kunderna att använda. doTERRA vet hur livsförändrande oljor kan vara och dessa testmetoder är deras sätt att se till att varje eterisk olja är kvalificerad för att göra skillnad.doTERRA Science: Essential Oil ICP/MS Test: Lär dig hur doTERRA eteriska oljor kvalificerar sig för användning i ditt hem genom att titta på den här snabba och pedagogiska videoen. Denna video lyfter fram en av doTERRAs testmetoder - ICP-MS-testet (induktivt kopplad plasma masspektrometri). ICP-MS-test är ett viktigt steg för att garantera de bästa eteriska oljorna för dina behov. Med de många testmetoderna som används för sina eteriska oljor når doTERRA en ny standard för kvalitetsoljor. Ofta är essentiella oljor som är tillgängliga att köpa inte helt rena, vilket betyder att de är fyllda med tillsatser eller fyllnadsmedel som späder ut de eteriska oljorna. Dessa tillsatser kan minska effekten av en essentiell olja och kan begränsa olika användnings områden, men eftersom doTERRA vill att deras kunder ska uppleva full kraft och styrka hos deras eteriska oljor, tillämpar doTERRA sina testmetoder på varje parti oljor för att certifiera rena eteriska oljor som är fria från föroreningar och andra tillsatser.
Gas Chromatography och Mass Spectrometry testning annars känd som GC / MS-testning, är en av doTERRAs grundliga testmetoder som garanterar kvaliteten av deras framställda eteriska oljor. Titta på den här videon och lär dig mer om GC / MS-testets inre arbete. Genom att informera dig om denna metodiska test process förstår du att du kan vara säker på att de doTERRA eteriska oljorna du köper, kommer vara rena och effektiva och ge dig de bästa resultaten av dessa ekologiska oljor. doTERRAs kvalitets provnings metoder ger en ny standard för renhet och styrka till världen av eteriska oljor. Det är inte ovanligt att många oljor som är tillgängliga för köp kan översvämmas med fyllnadsmedel och andra föroreningar. Dessa typer av oljor begränsar användningen och fördelarna med eteriska oljor genom sin brist på renhet. Eftersom doTERRA vet vilken inverkan en ren droppe olja kan ha på individer, använder de sina grundliga testmetoder för att garantera att deras oljor är fria från fyllnadsmedel och andra föroreningar och är certifierade som rena.Vad är en FTIR-scan (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) och hur är det relaterat till doTERRAs eteriska oljor? En FTIR Scan är en av de tester som doTERRA använder för att garantera de bästa eteriska oljorna för dina behov. Titta på den här videon och ta en titt på doTERRA-labbet när de utvecklar vetenskapen bakom ett doTERRA-essentiellt oljetest. Genom att testa renheten hos dessa oljor garanterar doTERRA kvalitet eteriska oljor för ditt hem, hälsa och lycka. En del av doTERRAs uppdrag är att få en ny standard av eteriska oljor till världen. De gör det genom en rad olika testmetoder som verifierar och kontrollerar att oljorna är fria från föroreningar och fyllnadsmedel. Många oljor som kan köpas fylls ofta med tillsats medel eller föroreningar som begränsar effekten i de essentiella oljorna och försämrar dess fördelar. Eftersom doTERRA vet att absolut renhet av av de eteriska oljorna kan få en betydande inverkan på individernas liv, håller de det som en hög prioritet att sätta varje essentiell oljebatch (tillverknings sats) genom en serie testmetoder som kvalificerar produkterna som certifierade och absolut rena.Hur mycket växtmaterial används för dina essentiella oljor? Vad har tusen ballonger att göra med eteriska oljor? Lyssna på några av doTERRAs essentiella oljeforskare, när de förklarar hur mycket växtmaterial som används för att göra en enda flaska doTERRA CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® eterisk olja med ballonger. I den här videon visar de dig  hur mycket växtmaterial som behövs för att producera en viss mängd olika doTERRA eteriska oljor som tex Clove, Cardamom, Cedarwood, Ylang Ylang, Wintergreen och Rose. Med detta förstår man varför det kan skilja så mycket i pris mellan de eteriska oljorna.Vad är CPTG eterisk olja? Kvaliteten på essentiella oljor är doTERRAs första och högsta prioritet. Se mer om vetenskapen om essentiella oljor presenterad av några av doTERRAS experter Nicole Stevens (Research Scientist), Dr David Hill, Cody Beaumont (Ph D), Alexandra Paul (Director, Quality Assurance), Dr Robert Pappas, och Archano Gawde (Ph D) i denna video.