ETERISK OLJA

Pure Essential Oils! Dessa rena och ekologiska eteriska oljor revolutionerar människans sätt att sköta sin hälsa på! Vi nyttjar naturens milda kraft och delar den med dig och dina nära och kära. De eteriska oljorna som är CPTG kvalitets säkrade är helt fria från föroreningar, vilket garanterar att de aktiva och välgörande ingredienserna ligger på rätt nivå för effektivitet och säkerhet. Oljorna är tvärtestade med hjälp av masspektrometri och gaskromatografi för att säkerställa både styrka och renhet hos extraktet enskilt eller hos de blandningar som görs av flera extrakt.