Aspen (Asp) Blomessens

Aspen karaktären behöver kraft och energi för att skapa oräddhet, seger och uppståndelse. De kan känna sig som fångar i vaga och odefinierbara rädslor av okänt ursprung. Man brukar säga att Aspen personligheten föds utan hud eftersom deras fysiska verklighets uppfattning överskrider den hårfina gränsen till det emotionella skiktet eller astral nivån. Det är där personliga känslor och kollektiva arketypiska föreställningar som sagor, symboler, förebilder, vidskepelse, uppfattningar om himmel och helvete och andra kollektiva föreställningar är lagrade. Över den här nivån går vi varje natt i drömmen för att nå den transpersonella nivån i vår existens.

Aspen personligheten bär på diffusa, oförklarliga rädslor, föraningar, skräck för att någonting fruktansvärt skall hända. Och med plötsliga ångest skov i enskildhet eller i sällskap. De har en känsla av obehag och vanföreställningar med en fantasi som löper amok. En skräckblandad fascination inför ockulta fenomen med vidskeplighet. Ibland förföljelse mani med rädsla för straff och osynliga makter. Mardrömmar där man vaknar i panik och vågar inte somna om. Starka rädslor för mörker och död och till och med rädsla för rädslor (man vågar inte tala om dem med någon). I största allmänhet onormalt rädd för fysiskt våld, överfall, våldtäkt, misshandel, ormar, onda andar m.m.

Möjlighet till positiv förändring med Aspen

Potentiell förmåga att tränga in i känsligare medvetande skikt och därigenom få förståelse för religiösa och esoteriska tankegångar. Möjlighet att nå de högre andliga plan och mod att utforska dem utan rädsla. Och får därmed en bättre och klarare kontakt med sitt högre jag, vilket skapar harmoni och trygghet i det fysiska livet. 

Övrigt

Asp är ett snabbväxande träd i familjen videväxter. Det  förekommer över allt i hela Europa. Blommorna (det vill säga de långa hanhängena och de rundare honhängena) växer ut i mars eller april före lövsprickningen.

Dessa BLOMESSENSER, enskilda och blandade i kombination, blandas med ren ekologisk mandel/kokos olja och appliceras med roll-on funktion på huden där upptaget sker lättast. Det verksamma ämnet/ämnena av blomessensen tas då upp genom hud och blodomlopp och sprids i hela kroppen (intas alltså ej oralt). Förpackning glasflaska 10 ml roll-on.

Ingen BLOMESSENS är på något sätt skadlig, vanebildande eller kan ge några biverkningar och det finns ingen risk för överdosering. Med varje leverans följer Allmänna doserings anvisningar!


250 SEK

Holly (Järnek) Blomessens
250 SEK
Heather (Ljung) Blomessens
250 SEK
Centaury (Arun) Blomessens
250 SEK