BLOMESSENSER

En blomessens är blommans flyktiga energi, den dynamiska livskraft som skiljer den från andra blommor. Och på samma sätt som vi tar till vara safter och oljor från växternas blad, stjälkar och rötter för att framställa örtmediciner som ska förbättra vår kroppsliga hälsa, kan vi använda blommornas mer subtila energi för att öka vårt psykiska, känslomässiga och andliga välbefinnande.